Blog

Nejčastější opravy a novinky ze servisního střediska

Oprava tiskáren EPSON Praha

NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY U TISKÁREN EPSON

V našem servisním středisku EPSON PRAHA denně řeší naši certifikovaný technici tyto závady: 

 

 

 • - vadná tisková hlava
 • - tiskárna nepodává papír
 • - uvíznutý papír v tiskárně
 • - tiskárna špiní při tisku
 • - ulomený konektor v tiskárně
 • - tiskárna bliká střídavě červeně
 • - oprava prasklých plastů
 • - vadný formater
 • - údržba tiskáren (čištění, výměna feed, pickup rolleru)
 • - výměna odpadní nádobky
 • - chybové hlášení končí životnost podložky pro zachytávání inkoustu tiskárny
 • - skončila životnost podložky pro zachytávání odpad. ink. tiskárny Kontaktujte podporu Epson.
 • - sběrač inkoustu vyžaduje servis. Kontaktujte Epson
 • - inkoustová kaňka na papíře, z tiskárny teče inkoust
 • - A printer's ink pad is at the end of its service life. Pease contact Epson Support

 

hidden